Monthly Archives: Tháng Mười Một 2015

[Manhua] Một cây Củ Cải tinh -Phiên ngoại 3-

<Chuyện tình của Củ Cải thành tinh>

Tên gốc: Một cây Củ Cải tinh

Tác giả: Không Thích Ăn Củ Cải  =))) 

Weibo: Môi Cầu Viên Cổn Cổn

Edit: Jan

-Phiên ngoại 3-

_____

1. < Chụp Hình Cưới >

6

Tiếp tục đọc

Advertisements
Categories: BL, Edit, manhua, Mẫu Đơn x Củ Cải | 7 phản hồi

[Manhua] Một cây Củ Cải tinh -Phiên ngoại 2-

<Chuyện tình của Củ Cải thành tinh>

Tên gốc: Một cây Củ Cải tinh

Tác giả: Không Thích Ăn Củ Cải  =))) 

Weibo: Môi Cầu Viên Cổn Cổn

Edit: Jan

-Phiên ngoại 2-

_____

< Trâm Hoa >

5

Tiếp tục đọc

Categories: BL, Edit, manhua, Mẫu Đơn x Củ Cải | 3 phản hồi

[Manhua] Một cây Củ Cải tinh

58

<Chuyện tình của Củ Cải thành tinh>

Tên gốc: Một cây Củ Cải tinh

Tác giả: Không Thích Ăn Củ Cải =)))

Edit: Jan

____

Part 1

Part 2

Phiên ngoại 1 

Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 3

-Hoàn-

 

Bonus: Kịch truyền thanh ~~

Part1

Part 2

 

Categories: BL, Edit, manhua, Mẫu Đơn x Củ Cải | 2 phản hồi

[Manhua] Một cây Củ Cải tinh -Phiên ngoại-

<Chuyện tình của Củ Cải thành tinh>

Tên gốc: Một cây Củ Cải tinh

Tác giả: Không Thích Ăn Củ Cải =)))

Edit: Jan

-Phiên ngoại-

_____

Cuộc sống gia đình của Củ Cải dạo này rất là không tốt.

1

Tiếp tục đọc

Categories: BL, Edit, manhua, Mẫu Đơn x Củ Cải | 6 phản hồi

[Manhua] Một cây Củ Cải tinh -Part 2-

<Chuyện tình của Củ Cải thành tinh>

Tên gốc: Một cây Củ Cải tinh

Tác giả: Không Thích Ăn Củ Cải =)))

Edit: Jan

-P2-

_____

101.

101

102.

102

Tiếp tục đọc

Categories: BL, Edit, manhua, Mẫu Đơn x Củ Cải | 10 phản hồi

[Manhua] Một cây Củ Cải tinh -Part 1-

<Chuyện tình của Củ Cải thành tinh>

Tên gốc: Một cây Củ Cải tinh

Tác giả: Không Thích Ăn Củ Cải =)))

Edit: Jan

Vì dài quá nên mình đã chia làm hai phần TvT

____

1.    Ngày xửa ngày xưa, có một thư sinh, trồng một vườn củ cải trước nhà.

1

2

Tiếp tục đọc

Categories: BL, Edit, manhua, Mẫu Đơn x Củ Cải | 5 phản hồi

Blog tại WordPress.com.