Monthly Archives: Tháng Ba 2016

Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Suối nước nóng

tumblr_m5kg2sjO5E1rvdhg2o1_500

Bình Tà cư gia văn hệ liệt

《Suối nước nóng》

Tác giả: Thanh Minh Đích Lê Minh – 清明的黎明

Edit: Jan

***

 

Chớp mắt một cái hai người đã ở Hải Nam được mấy ngày, cái gì muốn chơi đều đã chơi, nghỉ ngơi them một đêm nữa rồi lại chuẩn bị trở về.

 

 

Ăn xong cơm chiều, Ngô Tà cùng Muộn Du Bình ngồi trong phòng xem ti vi. Ngồi mãi cũng chán, cậu liền tiện tay với quyển giới thiệu khách sạn trên bàn lên xem, lật đến một trang nọ, chợt hai mắt Ngô Tà sáng lên, hưng phấn lay lay Muộn Du Bình ngồi bên cạnh: “Trương Khởi  Linh! Bên trong khách sạn này có suối nước nóng đó !”

Tiếp tục đọc

Advertisements
Categories: Bình Tà, Edit, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân, đoản thiên | 11 phản hồi

[Bình Tà] Dou ngắn -6-

e7fe59ebjw1f0r1jek1bqj20k30hsdhk

Bình Tà dou ngắn -6-

Series Tiểu Ca Ca và Tiểu Tà Đệ Đệ -1-

Tác giả:  Bất Hội Họa Họa Đích Phan Tử 

Trans + Edit: Jan

____

Tiếp tục đọc

Categories: Bình Tà, Doujinshi, Edit, Fanart, manhua, Trans, Đạo mộ bút ký, đồng nhân | 4 phản hồi

[Bình Tà] Travel – Thượng

[Dou ngắn / Bình Tà]

Travel

Tác giả: Bác Tư Đằng Hồ

Trans + Edit: Jan

***

Tổng tài Bình x Hướng dẫn viên du lịch Tà ~~

Phần Thượng

 

____


Lời tác giả: Hãy nghe BGM khi đọc ~ 

BGM:  小酒窝 ( 独唱版 )- 林俊杰

Tiếp tục đọc

Categories: Bình Tà, Doujinshi, Edit, Trans, Đạo mộ bút ký, đồng nhân | 2 phản hồi

05.03.2016 – Ngô Tà, sinh nhật vui vẻ

#0305吴邪生日快乐#吴邪,生日快乐。

Cr: Đam mỹ đồng nhân động mạn @ weibo

Trans + edit: Jan

_______

n1

Tiếp tục đọc

Categories: Bình Tà, Doujinshi, Edit, Fanart, Trans, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, đồng nhân | 3 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.