Monthly Archives: Tháng Một 2017

[Victuuri] Dou ngắn – 15

Tác giả: 点C全年冬眠

Trans + edit: Jan

___

大家新年快乐啊~

Tiếp tục đọc

Advertisements
Categories: BL, Doujinshi, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

[Victuuri] Dou ngắn – 14

Tác giả: 点C全年冬眠

Trans + edit: Jan

___

E hèm… cosplay đồ, chịt chịt đồ :”>

Tiếp tục đọc

Categories: Art, BL, Doujinshi, Edit, Fanart, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

[Victuuri] Dou ngắn – 13

Tác giả: Ranko, Kasekiumi

Trans + edit: Jan

Tiếp tục đọc

Categories: BL, Doujinshi, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

[Victuuri] Dou ngắn – 12

Tác giả:  C-CHIP + DD_dolce

Trans + edit: Jan

____

Tiếp tục đọc

Categories: BL, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

[Victuuri] Dou ngắn – 11

Tác giả:  Hasami

Trans + edit: Jan

____

Quản gia paro~~~

Thiếu gia cứ như thế này thì anh quản gia biết phải làm sao Ụ v Ụ

Tiếp tục đọc

Categories: Art, BL, Doujinshi, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

[Victuuri] Dou ngắn – 10

Tác giả:  RANKO

Trans + edit: Jan

____

3PPPPPPPPPPPP

Tiếp tục đọc

Categories: Art, BL, Doujinshi, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

[Victuuri] Dou ngắn – 9

Tác giả:  阿蒙蒙蒙蒙蒙

Trans + edit: Jan

____

SM =))))

Tiếp tục đọc

Categories: Art, BL, Doujinshi, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

[Victuuri] Dou ngắn – 8

Tác giả: ^P^

Trans+edit: Jan

____

Trước khi thi đấu….

Tiếp tục đọc

Categories: BL, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | 2 phản hồi

[Victuuri] Dou ngắn – 7

Tác giả:  阿蒙蒙蒙蒙蒙

Trans + edit: Jan

____

Nỗi lòng fanboy =)))

Tiếp tục đọc

Categories: Art, Doujinshi, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | 3 phản hồi

[Victuuri] Dou ngắn – 6

Tác giả: 瑞拉三三

Trans + edit: Jan

____

Phát đường phát đường và cẩu lương nào  :”>

Tiếp tục đọc

Categories: Art, BL, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | 4 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.