Monthly Archives: Tháng Hai 2017

[Victuuri] Dou ngắn – 25

Tác giả:  URANUS

Trans + edit: Jan

___

Hàng  Va linh tinh, làm từ tỉ năm rồi mà quên up OTZ *có H*

Tiếp tục đọc

Advertisements
Categories: BL, Doujinshi, Trans, Victuuri, Yaoi, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

[VICTUURI] Yoru ha shizuka ni sasayaku

60493445_p0_master1200

Yoru ha shizuka ni sasayaku

Tác giả: Tadano 

Trans by Tranh aka Rinni

Clean by Viên Viên

Type + ngâm by Jan T^T

***

Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang ra khỏi wordpress này!

Tiếp tục đọc

Categories: BL, Doujinshi, Trans, Victuuri, Yaoi, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

[Victuuri] Dou ngắn – 24

Tác giả:  DD_dolce, 阿特伊冯的微博

Trans + edit: Jan

___

meiyou

Tiếp tục đọc

Categories: BL, Doujinshi, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

[Victuuri] Dou ngắn – 23

Tác giả: 点C全年冬眠 

Trans + edit: Jan

___

Warning: Ngập ngụa sếch, toàn là sếchhh

Tiếp tục đọc

Categories: BL, Doujinshi, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

[Victuuri] Dou ngắn – 22

Tác giả: 点C全年冬眠 , nekocake

Trans + edit: Jan

___

Tiếp tục đọc

Categories: BL, Doujinshi, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

[Victuuri] Dou ngắn – 21

Tác giả: 一盘时间炖光阴, blackpanda

Trans + edit: Jan

___

Tiếp tục đọc

Categories: BL, Doujinshi, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

[Victuuri] Dou ngắn – 20

Tác giả: Uranus

Trans + edit: Jan

___

Au Quản gia ~

Tiếp tục đọc

Categories: Art, BL, Doujinshi, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

[Victuuri] Dou ngắn – 19

Tác giả: Uranus,松九成

Trans + edit: Jan

___

Quân phụccccccc

Tiếp tục đọc

Categories: Art, BL, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

[Victuuri] Dou ngắn – 18

Tác giả: 一盘时间炖光阴, nekocake

Trans + edit: Jan

___

Tiếp tục đọc

Categories: Art, BL, Doujinshi, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | 2 phản hồi

[Victuuri] Dou ngắn – 17

Tác giả: Ranko, kishikishi108, C_CHIP

Trans + edit: Jan

___

Tiếp tục đọc

Categories: BL, Doujinshi, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.