Doujinshi

[Victuuri] Dou ngắn – 21

Tác giả: 一盘时间炖光阴, blackpanda

Trans + edit: Jan

___

Tiếp tục đọc

Advertisements
Categories: BL, Doujinshi, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

[Victuuri] Dou ngắn – 20

Tác giả: Uranus

Trans + edit: Jan

___

Au Quản gia ~

Tiếp tục đọc

Categories: Art, BL, Doujinshi, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

[Victuuri] Dou ngắn – 18

Tác giả: 一盘时间炖光阴, nekocake

Trans + edit: Jan

___

Tiếp tục đọc

Categories: Art, BL, Doujinshi, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | 2 phản hồi

[Victuuri] Dou ngắn – 17

Tác giả: Ranko, kishikishi108, C_CHIP

Trans + edit: Jan

___

Tiếp tục đọc

Categories: BL, Doujinshi, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

[Victuuri] Dou ngắn – 16

Tác giả: 点C全年冬眠

Trans + edit: Jan

___

Tiếp tục đọc

Categories: Art, BL, Doujinshi, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | 2 phản hồi

[Victuuri] Dou ngắn – 15

Tác giả: 点C全年冬眠

Trans + edit: Jan

___

大家新年快乐啊~

Tiếp tục đọc

Categories: BL, Doujinshi, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

[Victuuri] Dou ngắn – 14

Tác giả: 点C全年冬眠

Trans + edit: Jan

___

E hèm… cosplay đồ, chịt chịt đồ :”>

Tiếp tục đọc

Categories: Art, BL, Doujinshi, Edit, Fanart, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

[Victuuri] Dou ngắn – 13

Tác giả: Ranko, Kasekiumi

Trans + edit: Jan

Tiếp tục đọc

Categories: BL, Doujinshi, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

[Victuuri] Dou ngắn – 11

Tác giả:  Hasami

Trans + edit: Jan

____

Quản gia paro~~~

Thiếu gia cứ như thế này thì anh quản gia biết phải làm sao Ụ v Ụ

Tiếp tục đọc

Categories: Art, BL, Doujinshi, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

[Victuuri] Dou ngắn – 10

Tác giả:  RANKO

Trans + edit: Jan

____

3PPPPPPPPPPPP

Tiếp tục đọc

Categories: Art, BL, Doujinshi, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.