Edit

[Bình Tà] Kinh Niên

KINH NIÊN

Tác giả: 照衣

Trans + Edit: Jan

____

Tiếp tục đọc

Advertisements
Categories: Bình Tà, Doujinshi, Edit, Trans, Đạo mộ bút ký, đồng nhân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[Bình Tà] Dou ngắn -8-

Bình Tà dou ngắn -8-

Tác giả: 花草渣渣

Trans + Edit: Jan

____

Tiếp tục đọc

Categories: Bình Tà, BL, Edit, Hắc Hoa, Trans, Đạo mộ bút ký, đồng nhân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[GH/Dou ngắn] -3-

Tác giả: Feiqiuxuan

Trans+edit: Jan

Tentacles, để ý sau lưng trước khi xem

****

Tiếp tục đọc

Categories: BL, Doujinshi, Edit, Ginhiji, Gintama, Trans, Yaoi | %(count) bình luận

[GH/Dou ngắn] -2- 全部都是H

Tác giả: Feiqiuxuan

Trans+edit: Jan

Một short dou toàn H, để ý sau lưng trước khi xem

****

Tiếp tục đọc

Categories: Doujinshi, Edit, Ginhiji, Gintama, Trans, Yaoi | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[GH/Dou ngắn] -1- Chuyện mua BCS

[GinHiji/Dou ngắn] Chuyện mua BCS

[Không biết đặt tựa là gì nữa =)))]

Tác giả: Mộc Quỷ ——木鬼——

Trans+edit: Jan

****

 

Tiếp tục đọc

Categories: BL, Doujinshi, Edit, Ginhiji, Gintama, Trans | %(count) bình luận

05/03/2017 Ngô Tà sinh nhật vui vẻ

#0305吴邪生日快乐

wx

Artist: -玘镜- , -向日葵-Sunflower , fourfold,

 花草渣渣,  HITOMI_现充ing, 马戏团的灰猫

Trans + edit: Jan

____

Tiếp tục đọc

Categories: Bình Tà, Edit, ngắn, Trans, Đạo mộ bút ký, đồng nhân | 4 phản hồi

[Victuuri] Dou ngắn – 26

636b6db1ly1fd2n7akfgkj20xc18fwj7

Tác giả: 点C全年冬眠 

Trans + edit: Jan

___

Nhân thê ~~

Tiếp tục đọc

Categories: BL, Doujinshi, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[Victuuri] Dou ngắn – 24

Tác giả:  DD_dolce, 阿特伊冯的微博

Trans + edit: Jan

___

meiyou

Tiếp tục đọc

Categories: BL, Doujinshi, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

[Victuuri] Dou ngắn – 23

Tác giả: 点C全年冬眠 

Trans + edit: Jan

___

Warning: Ngập ngụa sếch, toàn là sếchhh

Tiếp tục đọc

Categories: BL, Doujinshi, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

[Victuuri] Dou ngắn – 22

Tác giả: 点C全年冬眠 , nekocake

Trans + edit: Jan

___

Tiếp tục đọc

Categories: BL, Doujinshi, Edit, Trans, Victuuri, Yuri! On Ice | %(count) bình luận

Blog tại WordPress.com.